X
تبلیغات
, - امانت داری از دیدگاه امام علی (ع)

,

امانت داری از دیدگاه امام علی (ع)

 
امام علی<ع> در مورد امانت، در یک جمله کوتاه، امانت دار بودن را در کنار ایمان قرار داده،می فرماید:

<<ایمان ندارد کسی که امانتدار نیست>>

حضرت در کلامی دیگر می فرماید:

<<کسی که به امانت داری عمل کند دیانت خود را کامل کرده است>>

امانت از دید گاه امام علی<ع>

امام علی<ع> یکی از ویژگی های با تقوایان را امانت داری و محافظت از آنچه  خداوند به آنها امر کرده میداند و میفرماید:<<پرهیز کار آنچه را که به او سپرده اند ضایع نمی کند>>

یکی از این امور، نماز های پنجگانه است.

محافظت بر نماز از صفات  اهل ایمان و مومنان به قران ومعاد شمرده شده است.

مراد از محافظت، محافظت بر اوقات و حدود و مراعات آداب و شرایط و مداومت بر ان است و عکس محافظت،سستی  و کاهلی در امر نماز و خصوصیات آن است.

نیز از بزرگترین اموری که حفظ آن بر ما واجب است کتاب خداوند و اهل بیت پیامبر است:یعنی همان دو گوهر  گرانبهایی که در حدیث ثقلین  آمده و حفظ  این دو،توجه و عمل به دستورات آنها و محبت آنهاست.

مولا علی<ع> در نهج البلاغه می فرماید:<<با صبر بر عبادت و بندگی خدا و با محافظت بر کتاب خدا و آنچه از شما در آن خواسته،نعمت خدا  را بر خود تمام کنید،اگر اطاعت و حفاظت کردید خداوند نعمت خود را بر شما تمام خواهد کرد>>

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم مرداد 1391ساعت 19:15  توسط پسر یاسوجی  |